LUNA

Data, godzina i waga w dniu narodzin: 05.12.2019, godz. 6:30, waga: 230 g.

Waga: 2165 g. z dnia: 23.01.2020