HATHOR

Data,godzina i waga w dniu narodzin: 09.01.2018, godz. 7:50, waga: 210 g.

Waga z dnia: 06.02.2018: 795 g.