HURIJA

Data,godzina i waga w dniu narodzin: 09.01.2018, godz. 5:15, waga: 220 g.

Waga z dnia: 06.02.2018: 835 g.