Wy Adoptowane (w innych rękach)

Pinczer Średni Pinczer średni
BYSTRA Funny Gang (Biga) Ch.Pl. HAPPY z Zielonego Zofiowa