KORA

Godzina narodzin: 8:12 

Waga urodzeniowa z dnia 05.01.2019: 300 g.

Waga z dnia 19.01.2019: 510 g.