KALANTE

Godzina narodzin: 6:40 

Waga urodzeniowa z dnia 05.01.2019: 285 g.

Waga z dnia 19.01.2019: 525 g.